Oferta

 • Projekty kompleksowe (czyli: wielobranżowe projekty obejmujące branżę konstrukcyjną, architektoniczną, branżę sanitarną  branżę elektryczną oraz niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie p. poż., sanitarnym, bhp; również ekspertyzy ornitologiczne). Specjalizujemy się szczególnie w projektach termomodernizacyjnych, oferując kompleksowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
 • Projekty budowlane – budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów usługowych, obiektów przemysłowych;
 • Projekty wykonawcze – budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów usługowych, obiektów przemysłowych;
 • Projekty kompleksowe na potrzeby przeprowadzenia przetargów publicznych obejmujące dodatkowo specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorysy;
 • Inwentaryzacje obiektów budowlanych;
 • Specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych;
 • Przedmiary robót oraz kosztorysy;
 • Audyty energetyczne;
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • Dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych;
 • Analizy projektów inwestycyjnych;
 • Sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych
  ze źródeł zewnętrznych dla podmiotów publicznych i prywatnych;
 • Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE.