Strona główna

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
to pracownia projektowa założona w 2012 roku i kierowana przez
mgr. inż. Łukasza Dymkowskiego i mgr Monikę Dymkowską, wspierana przez doświadczonych projektantów budowlanych branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej oraz specjalistów z zakresu analizy finansowo-ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

Biuro od wielu lat współpracuje głównie z samorządami terytorialnymi, przygotowując m. in. kompleksowe projekty termomodernizacyjne (Projekty budowlane wielobranżowe uzgodnione pod względem ppoż. i higieniczno- sanitarnym, Audyty energetyczne, Studia wykonalności, Wnioski aplikacyjne, Operaty ornitologiczne, Kosztorysy), Adaptacje budynków użyteczności publicznej na mieszkania socjalne, świetlice…

Nasze doświadczenie daje gwarancje należytego i profesjonalnego wykonania każdego zlecenia oraz możliwość podjęcia się najtrudniejszych zadań.

Misja

Ktoś mądry kiedyś zauważył: „Skandynawowie projektują trzy lata a następnie budują przez sześć miesięcy, natomiast Polacy projektują szybko a potem budują przez wiele lata, bo ciągle zmieniają projekt…”.

To spostrzeżenie idealnie wpisuje się w nasze motto, którym jest łacińska sentencja: „Quia parvus error in principio magnus est in fine
Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu

Dlatego naszą misją jest profesjonalne doradztwo Inwestorowi na etapie projektowania, dokładnie rozpoznanie jego potrzeb i zaproponowanie optymalnych rozwiązań.

Nasze zaangażowanie na etapie projektowania pozwoli uniknąć wielu niepotrzebnych i bardzo kosztownych poprawek do projektu, które często potrafią zrujnować zarówno efekt końcowy inwestycji, odbiegający od pierwotnych wyobrażeń Inwestora, jak i budżet projektu, który w wyniku poprawek na etapie realizacji rośnie w błyskawicznym tempie.

Oferta

 • Projekty kompleksowe (czyli: wielobranżowe projekty obejmujące branżę konstrukcyjną, architektoniczną, branżę sanitarną  branżę elektryczną oraz niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie p. poż., sanitarnym, bhp; również ekspertyzy ornitologiczne). Specjalizujemy się szczególnie w projektach termomodernizacyjnych, oferując kompleksowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
 • Projekty budowlane – budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów usługowych, obiektów przemysłowych;
 • Projekty wykonawcze – budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów usługowych, obiektów przemysłowych;
 • Projekty kompleksowe na potrzeby przeprowadzenia przetargów publicznych obejmujące dodatkowo specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorysy;
 • Inwentaryzacje obiektów budowlanych;
 • Specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych;
 • Przedmiary robót oraz kosztorysy;
 • Audyty energetyczne;
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • Dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych;
 • Analizy projektów inwestycyjnych;
 • Sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych
  ze źródeł zewnętrznych dla podmiotów publicznych i prywatnych;
 • Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE.

Kontakt

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY

Właściciel:
Łukasz Dymkowski

Adres:
ul. Pawia 17
87-800 Włocławek

Telefon:
+48 607 71 07 01

WWW:
www.wielkie-projekty.pl

E-mail:

Godziny otwarcia:
poniedziałek—piątek: 9:00–17:00